Salgsbetingelser

Et hvert kjøp gjennomført hos Nordichockey.no er regulert av de nedenstående salgsbetingelsene. Betingelsene i denne kontrakten har tatt utgangspunkt i anbefalinger fra Forbrukertilsynets standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett.

Denne kontrakten er regulert av forbrukerkjøpsloven, avtaleloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven.

1. Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består i utgangspunktet av de opplysninger som kjøperen får ved bestilling i nettbutikken, samt disse standardvilkårene.

2. Partene

Selger: Nordic Hockey AS
Organisasjonsnummer: 920 701 787
Kontaktadresse: Gamleveien 89, 1475 Finstadjordet, Norge
E-post: post@nordichockey.no
Tlf.: +47 928 62 597

Kjøper er den personen som foretar bestillingen.

3. Priser

Priser inkludert frakt, porto, emballasje og fakturagebyr vises i bestillingsløsningen i nettbutikken før bestilling er gjennomført. Nordichockey.no tar forbehold om prisfeil i nettbutikken.

Priser på nettsiden er oppført i NOK, og er den gjeldende valutaen ved betaling på nettsiden.

Vi vil gjøre alt vi kan for at produktene på nettsiden vises med riktig pris. Prisen du betaler for en vare er den endelige prisen, selv om prisen på varen har blitt endret i ettertid.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. At avtalen er bindende betyr at kjøpet kan fastholdes av den ene part, og at man som utgangspunkt har plikt til å levere/kjøpe varen til den avtalte prisen.

En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Ved eventuelle leveringsbegrensninger, eksempelvis når varen er utsolgt, skal kjøperen opplyses om dette tydelig og senest på det tidspunktet bestillingsprosessen begynner.

Ordrebekreftelse: Kjøperen får umiddelbart etter bestilling tilsendt en ordrebekreftelse per e-post som bekrefter at ordren er mottatt. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

5. Betaling

Selger vil kunne reservere beløpet på kjøpers konto frem til varen er sendt. Ved en reservasjon av beløpet hos kjøper, vil pengene ikke være disponible, men forbli i kjøpers besittelse. Alle transaksjoner blir gjennomført i norske kroner.

Vi gjør oppmerksom på at pakken ligger hos Posten i 7 dager etter mottak. Hentefristen kan enkelt og kostnadsfritt forlenges fra 7 til 14 dager i Posten-appen eller via SMS. Hvis kunden ikke henter ut pakken innen den returneres til oss, så fakturerer vi for frakt begge veier og handling. Per i dag er dette beløpet satt til 300 kroner.

6. Levering

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte og til det sted som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Vi benytter Posten/Bring for levering av varene. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid som normalt er 3-9 virkedager og senest 30 dager etter bestillingen er mottatt. Om Nordichockey.no ikke kan levere innen avtalt tid, skal kjøper kjapt informeres om årsaken til forsinkelsen og ny leveringstid. Kjøper har da rett til å heve kjøpet uten kostnad, kunne kreve at kjøpet blir oppfylt eller kreve erstatningsvare fra selger. Dersom kjøperen ikke godtar ny leveringstid, ved forsinket leveranse, tilbakebetales kjøpet innen 30 dager.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han har fått varene levert i henhold til avtalen. Dersom kjøper har bedt en tredjeperson om å motta eller hente varene på hans vegne, går risikoen over på kunden når denne personen har fått varene i sin besittelse.

Dersom varen forsvinner eller blir skadet før den fysiske besittelsen er overtatt, bærer selger risikoen for dette. Blir varen borte eller skadet etter fysisk overtakelse, bærer kjøperen risikoen for det.

8. Forsinkelse og manglende levering – kjøperens rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.

9. Reklamasjon

Hvis det er en feil eller mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg reklamasjon. Fristen for å gi beskjed om feilen eller mangelen ved varen er to måneder fra det tidspunkt da kunden oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.

Ved forsinkelse på levering må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er passert og varen ikke er levert.
Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).
Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

Hvis varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, eller kreve avtalen hevet og kreve erstatning fra selgeren.

10. Bytte og retur

Hos Nordic Hockey tilbyr vi åpent kjøp i 30 dager på alle bestillinger. Uansett årsak så kan du returnere varen(e) til oss innen 30 dager. Vi dekker i tillegg fraktkostnaden for returen. 

Det eneste du trenger å gjøre er å fylle ut vårt returskjema, teipe den vedlagte returetiketten på forpakningen, og lever den på nærmeste innleveringssted for Posten. 

Hvis returetikett ikke ligger sammen resten av forsendelsen så gi beskjed til oss slik at vi kan sende deg en.

Varer som blir returnert må være i ny og ubrukt tilstand. Pakk varen(e) slik de ble levert, i uskadd originalforpakning og med all dokumentasjon som fulgte med produktet. Bruk dobbel forpakning på varene ved retur, slik at originalforpakningen forblir uten teip o.l. Vi ønsker å selge produktene videre, og da må originalforpakningen være i orden.

Vennligst send returvarer til denne adressen:

Nordic Hockey AS
Gamleveien 89
1475 FINSTADJORDET
NORGE

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Hvis kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter, gebyr og inkassogebyr ved forsinket betaling.

Hvis kunden ikke henter ut pakken innen den returneres til oss, belaster vi kunden med et gebyr på 300 kroner. Gebyret dekker selgers faktiske kostnader for å levere varen til kjøper. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

12. Garanti

Garanti som gis av selger eller produsent gir kjøper rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøper allerede har etter ufravikelig lovgivning.

13. Personopplysninger

Selgeren kan kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen, med mindre kjøperen samtykker til noe annet. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfeller. Nødvendige opplysninger er: Fullt navn, adresse, postnummer, sted, telefonnummer og e-postadresse.

Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Cookies

Nordichockey.no benytter seg av såkalte cookies, som er små filer som sendes til den besøkendes datamaskin gjennom nettleseren som gjør at systemet kan huske forskjellig informasjon. For eksempel så kan cookies hjelpe oss å huske hvilke produkter du har lagt i handlekurven. De hjelper oss også med å forstå hvilke preferanser du har basert på tidligere og nåværende aktivitet på siden. Vi benytter også cookies til å samle inn data angående trafikk og interaksjoner på siden, slik at vi kan tilby en bedre brukeropplevelse.

Det vil komme et spørsmål synlig nederst på siden når du besøker den om du vil godta bruk av cookies eller ikke.

14. Konfliktløsning

Kjøper og selger skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter mekling i Forbrukerrådet, kan partene begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak fattet av Forbrukertvistutvalget blir rettskraftige én måned etter forkynning. Før vedtaket får rettskraft, kan partene bringe tvisten inn for tingretten. Saken skal i utgangspunktet anlegges ved forbrukerens verneting.